Bàn chảy đánh răng C22 - 9449 - Hòa Phúc Beauty Care